Namaste! Over werkelijk zien en eerbied.

Namaste!

Namaste! De groet waarmee ik mijn vorige blog afsloot. Toen ik begin dit jaar in India was gebruikte ik, net zoals iedereen daar, het woord elke keer wanneer ik iemand ontmoette of afscheid nam. Bekende of niet. Bij het uitspreken ervan breng je de¬†handpalmen tegen elkaar voor de borst en… Continue reading