Kleine moeite, groot plezier

WeHelpen.nl is een platform waar mensen die ergens hulp bij nodig hebben en mensen die anderen weleens willen helpen elkaar kunnen vinden. Een platform dat een aanvulling wil zijn, en geen vervanging van bestaande hulp en vrijwilligersorganisaties. In het leven geroepen omdat niet iedereen zomaar hardop aan de mensen om… Continue reading